Home
KED - Knoop Electronica Development Info
KED - Knoop Electronica Development Info
empty

Werkwijze

Afhankelijk van hetgeen de klant aanlevert en wenst, werkt KED een schema uit en/of ontwerpt een PCB. Het is ook mogelijk een idee van de klant uit te werken tot een produktierijp produkt.

Zowel bij de keuze van de componenten, het ontwerpen van het schema en de PCB worden de specificaties van de klant nauwkeurig gevolgd.

In alle fasen van de ontwikkeling wordt rekening gehouden met de geldende regelgevingen en normeringen zoals de CE normering. Zo mag verwacht worden dat het uiteindelijke produkt zonder problemen aan deze normen zal voldoen.

Scenario 1Scenario 2

 

Kosten

KED dient na overleg met de klant, en het vaststellen van de specificaties van het te ontwikkelen product, een offerte in. Alsmede een tijdschema over de te verwachten duur van het projekt.

Ook is het mogelijk, indien de aard van het projekt dit wenselijk maakt, om een uurprijs af te spreken. Bij langdurige projekten wordt dan op een regelmatige basis gefactureed met een duidelijk overzicht van het aantal uren en de werkzaamheden.

Scenario 3

 

NAW gegevens